U okviru LAMP projekta (Land Administration and Management Project) predstavnici Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, boravili su u periodu od 9-13. decembra na  Univerzitetu La Sapienza u Rimu. Tema studijske posjete je bila: Podrška u inovaciji nastavnog plana i programa na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. 

...>>

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SA IZLOŽBOM S.ARCH 

14-15 Maj 2014, Hyatt Regency Beograd, Srbija

ODRŽIVA ARHITEKTURA

...>>

PRVA INTERNACIONALNA AKADEMSKA KONFERENCIJA

PLACES AND TECNOLOGIES 2014

BEOGRAD, 3-4. APRIL 2014

...>>