Obuka za ArcGIS

 

U skladu sa Curriculum-om Arhitektonskog fakulteta, čija je inovirana verzija finansirana kroz projekat LAMP – Projekat upravljanja zemljištem i nadležnom administracijom, i u cilju podrške i unapređenja procesa prostornog planiranja, realizovana je nabavka hardverske opreme i softvera, uz realizacijj i dvije studijske posjete za zaposlene sa fakulteta, i to studijskih posjeta arhitektonskim fakultetima u Rimu i Hanoveru, u cilju razmjene iskustava vezanih za procese planiranja i uređenja prostora. 

U periodu od 17. Do 21. marta održaće se obuka za saradnike i studente postdiplomskih magistarskih studija na smjeru Urbanistička organizacija prostora. Program obuke realizovaće firma GDi GISDATA iz Beograda. Predavanja će držati specijalista za GIS Dušica Srbović, dipl. prostorni planer .

...>>

      U Plužinama je u ponedeljak 10. februara tekuće godine organizovana jednodnevna radionica odnosno terenski obilazak koji je upriličen u okviru predmeta Urbana  obnova. Studenti završne, četvrte godine urbanističkog smjera, zajedno sa mentorom  prof dr Svetislavom Popovićem i saradnicima mr Svetlanom Perović, Sanjom Vlahović i mr Vladimirom Bojkovićem imali su priliku, da sa upravom grada, obiđu grad Plužine i upoznaju sa sa njegovom strukturom, morfologijom, infrastrukturom, građevinama, graditeljskim nasleđem ali i da uživaju u jedinstvenom  ambijentu i krajoliku po kojem je ovaj grad prepoznatljiv....>>