MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SA IZLOŽBOM S.ARCH 

14-15 Maj 2014, Hyatt Regency Beograd, Srbija

ODRŽIVA ARHITEKTURA

...>>

PRVA INTERNACIONALNA AKADEMSKA KONFERENCIJA

PLACES AND TECNOLOGIES 2014

BEOGRAD, 3-4. APRIL 2014

...>>

UNIVERZITET CRNE GORE

GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI

 

5. INTERNACIONALNI NAUČNO - STRUČNI SKUP

GNP 2014  

GRAĐEVINARSTVO - NAUKA I PRAKSA

ŽABLJAK, 17-21. februar 2014.godine

...>>