Sezonsko zapošljavanje studenata

...>>

TERMINI POLAGANJA TESTOVA IZ PREDMETA OD ZNAČAJA ZA SAVLADAVANJE IZABRANOG STUDIJSKOG PROGRAMA KANDIDATA KOJI SU SE PRIJAVILI ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA , STUDIJSKE 2014/15 GODINE, KOJI NEMAJU POLOŽENU EKSTERNU MATURU

...>>