Poslednji sastanak konzorcijuma  u drugoj radnoj godini, održan je 9. juna 2014.god. u organizaciji Fakulteta Tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici. Tema sastanka bila je: Kontrola kvaliteta, evaluacija i disiminacija projekta, kao i razmjena iskustava u okviru navedenih tema.  

...>>

        Na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici 29.05.2014.godine, održano je gostujuće predavanje Ir Mr. Ljubinke Vukanić MTD d.i.a. - prostorni planer i konsultant (WOLF) Rotterdam i Docent na Univerzitetu primijenjenih nauka u Roterdamu. 

        Tema pedavanja je kontrola urbane vode uz pomoć projektovanja i strategija prostonog planiranja - ROTTERDAM WATERSTRATEGY (How to control water with design & policy).